DADES GIS

Durant un dia laborable (dilluns 24 d’Abril de 2017) i dos altres de festius (dissabte 22 d’Abril i diumenge 7 de Maig), l’equip de droneFUTURA S.L., per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell, va procedir a la presa de dades de nivells de concentració de PM2.5 (partícules en suspensió amb una concentració en massa inferior a 2,5micrograms/m3), nivells de Soroll (dB), densitat de circulació de vehicles (vehicles/minut) i Humitat relativa.

Les mesures es van prendre seguint les especificacions donades pels tècnics de l’ajuntament en quan a posició on adquirir les dades i també en quant a la franja horària, el pas o no d’autobusos i el fet de que fós dia laborable, festiu o dissabte.

Un cop processades les dades, aquestes s’han volcat en un sistema GIS de visualització de les mateixes que pot ésser consultat en els següents 2 links. Un per consultar les dades corresponents al dia laborable i un altre corresponent al dia festiu i dissabte.

MAPA DIA LABORABLE 

MAPA DIA FESTIU

MAPA DE NIVELLS PM

QUADRE GENERAL DADES

Aquí es pot veure el quadre general amb totes les dades que es van mesurar i les condicions de les mateixes.

Quadre General de Dades

Martí Prat, Director Executiu de droneFUTURA S.L.

Barcelona 15 de Maig de 2017